Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı – Haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Denizdeki kaynaklar ic¸in bile bizimle uzlas¸maya yanas¸mayan Rum tarafından bizimle anlas¸masını beklemek hayaldir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Denizdeki kaynaklar ic¸in bile bizimle uzlas¸maya yanas¸mayan Rum tarafından bizimle anlas¸masını beklemek hayaldir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan’a daveti için teşekkür eden Ersin Tatar, “Ankara’da bulunmaktan, bir kez daha sizinle iki kardes¸ devletin ortak konularını ele almaktan son derece memnunum.” ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye’nin kardeş devlet olmasının yanı sıra aynı zamanda ana vatan olduğunun altını çizerek, “Ko¨klerimiz buradan Kıbrıs’a gitmis¸lerdir. Tu¨rkiye, Kıbrıs Tu¨rklerinin varolus¸ ve o¨zgu¨rlu¨k mu¨cadelesini ilk gu¨nden itibaren maddi, manevi ve askeri olarak desteklemis¸tir.” diye konuştu.

Kıbrıs Tu¨rk halkının 21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arasında Tu¨rkiye’nin etkin ve fiili garanto¨rlu¨gˆu¨nu¨ kullanarak yaptıgˆı askeri mu¨dahaleler, sagˆladıgˆı digˆer destekler sayesinde ayakta durabildiğini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Tu¨rkiye, 15 Temmuz 1974’te Rum EOKA-B tero¨r o¨rgu¨tu¨ ve Yunan cuntası tarafından gerc¸ekles¸tirilen darbe sonrasında Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi kars¸ısında garanto¨rlu¨k hakkını kullanarak tek bas¸ına harekete gec¸meseydi ne olurdu, herkes du¨s¸u¨nmelidir.” açıklamasında bulundu.

Tatar, birilerinin hala Tu¨rkiye’yi KKTC’de is¸galci olarak suc¸lamaya kalkıs¸masının anlamsız ve tarihi gerc¸eklere aykırı olduğunu söyledi.

Tu¨rkiye’nin, Kıbrıs Tu¨rklerinin c¸agˆrısı u¨zerine can ve mal gu¨venligˆi, egemenlik ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ic¸in 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a bir askeri mu¨dahalede bulunduğunu anımsatan Ersin Tatar, Türkiye’nin bugu¨n de Kıbrıs’ta barıs¸ın su¨rmesinin yegane sagˆlayıcısı olduğunu vurguladı.

Tatar, Tu¨rkiye ve KKTC’nin, Kıbrıs konusunun adil, kalıcı, yas¸ayabilir bir anlas¸ma ile sonuca bagˆlanması ic¸in pek c¸ok kez u¨zerine du¨s¸eni yaptığını, 2017 yılında Crans Montana’da yas¸ananlar bunun en son kanıtı olduğunu belirtti

“Rum tarafı hala 1974 öncesine dönme hayalinde”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs go¨ru¨s¸me su¨reci Crans Montana’da bir kez daha c¸o¨kmu¨s¸se, bunun sebebi Kıbrıs Rumlarının yo¨netiminin, egemenliği es¸itlik temelinde bizimle paylas¸maya hazır olmamasıdır. Rum tarafı hala 1974 o¨ncesine geri do¨nmenin hayali ic¸indedir. Bu nedenledir ki bizlerin ac¸ıkc¸a reddetmemize ragˆmen Tu¨rkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlıgˆı ile etkin garanto¨rlu¨k hakkını sıfırlama hedefini vazgec¸ilmez bir anlas¸ma kos¸ulu olarak masaya koymus¸lardır. Hal bo¨yleyken, Tu¨rkiye’nin ortaya koydugˆu 5’li konferans o¨nerisi bize go¨re Kıbrıs konusunda bir anlas¸ma ile neticeye bagˆlanması ic¸in son s¸anstır.”

Tatar, KKTC’nin egemen es¸itlik temelinde iki devletli c¸o¨zu¨mu¨n go¨ru¨s¸me masasına gelmesi ve bir anlas¸manın mu¨mku¨n olup olamayacagˆının belirlenmesi ac¸ısından bu toplantının belirleyici olacagˆı go¨ru¨s¸u¨nde olduğunu ve öneriyi desteklediğini kaydederek, “O¨te yandan Dogˆu Akdeniz’deki gelis¸melerin ele alınması ic¸in KKTC’nin de katılacagˆı bir konferans toplanması o¨neriniz de bize go¨re son derece gerc¸ekc¸i ve yapıcıdır.” şeklinde konuştu.

“Bizim kimsenin hakkında go¨zu¨mu¨z yoktur ama halkımızın, millerimizin hak ve hukukunun c¸igˆnenmesine de asla razı olmayız” mesajını veren Ersin Tatar, hidrokarbon konusunun Kıbrıs Rum tarafı ic¸in bir samimiyet testi olduğunu kaydetti.

Tatar, “Denizdeki kaynaklar ic¸in bile bizimle uzlas¸maya yanas¸mayan Rum tarafından, bizimle anlas¸masını beklemek hayaldir. Kimsenin bizi Rum tarafının bilerek oynadıgˆı oyunlara bagˆlı kılma hakkı ise yoktur. Biz, hep ifade ettigˆi u¨zere Tu¨rkiye ile uyum ve is¸ birligˆi ic¸inde ileriye dogˆru gerekli adımları atmakta kararlıyız. Sizlerin destegˆi ile o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde daha fazla dıs¸ temas yapmak, tezlerimizi anlatmak, uluslararası alanda daha c¸ok go¨ru¨nu¨r olmak istiyoruz ve bunun Rum-Yunan ikilisinin oyunlarının bozulmasında etkili olacagˆı inancındayız.” vurgusu yaptı.

“Maraş ‘hayalet kent’ olmaktan çıkacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maras¸’ın, belirlenen yol haritasına uygun olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayetli, kararlı durus¸u sayesinde açıldığına işaret ederek, “I·ns¸allah Maras¸ bir ‘hayalet kent’ olmaktan c¸ıkacak ve u¨lke ekonomimize, insanlıgˆa yeniden bir turizm cenneti olarak hizmet verir noktaya gelecektir.” dedi.

Son 2 yılda Tu¨rkiye ile KKTC arasında mal boyutu 3,2 milyar lirayı bulan 2 ayrı I·ktisadi ve Mali I·s¸birligˆi Protokolu¨ imzalandığını bildiren Tatar, Tu¨rkiye’nin, KKTC’nin halen devam eden salgın su¨recinde Kıbrıs Tu¨rku¨’nu¨n hep yanında olduğunun altını çizdi.

Ersin Tatar, “Sizin bizzat verdigˆiniz destek sonucu yapımına bas¸lanan 100 yataklı, modern Acil Durum Hastanemiz 2 ay gibi bir su¨re ic¸erisinde tamamlanma as¸amasına gelmis¸tir. I·ns¸allah c¸ok yakında sizlerin de tes¸rifleri ile sagˆlık alt yapımıza bu¨yu¨k katkı sagˆlayacak bu hastaneyi ac¸mıs¸ olacagˆız. Bu arada, kopan Tu¨rkiye-Kuzey Kıbrıs Tu¨rk Cumhuriyeti deniz altından su tas¸ıma boru hattının da sizlerin yakın ilgisi ile onarılarak hizmete girmesinden duydugˆumuz memnuniyeti burada yinelemek ve bir kez daha sizlere Kıbrıs Tu¨rk halkı adına tes¸ekku¨r etmek istiyorum. Dilegˆimiz o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde Ercan Havalimanı’nın bitirilmesi, yol sorunlarımızın as¸ılması, reel sekto¨ru¨n salgın neticesi ic¸ine du¨s¸tu¨gˆu¨ sıkıntıları geride bırakarak, bir ekonomik atılım ic¸ine girilmesidir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbas¸kanı olarak Türkiye’yle is¸ birligˆi ic¸inde iki ülke hükümetlerine bu yo¨nde her tu¨rlu¨ destegˆi sagˆlayacağını kaydeden Tatar, “Sizin de ifade ettigˆiniz u¨zere egˆer Kıbrıs Tu¨rk halkının refah seviyesini yukarı c¸ıkarabilirsek, ki bence bu hedef gerc¸ekc¸i ve mu¨mku¨ndu¨r, Kıbrıs konusunda da istedigˆimiz sonuca varmak kolaylas¸acaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kıbrıs’ta ister kabul ederler, ister etmezler, yan yana yaşayan iki devlet vardır”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ta bulunan taşınmazlara ilişkin de açıklama yaparak, “Oradaki eski mal sahiplerine mallarının Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle iade etmek ve insan hakları bakımından onların mağduriyetlerini 46 yıl sonra devam ediyor olmasını engellemek açısından yapılan, doğru bir harekettir.” diye konuştu.

Kapalı Maraş’ın Gazimağusa içinde kalan bir bölüm olduğunu hatırlatan Tatar, “Sahil şeridi ve oradaki zenginliklerin insanlığın kullanımına iade edilmesi bizden beklenen ve bize yakışandır. Bu KKTC için de bir umuttur, çünkü orada muazzam bir potansiyel var. Dünya markası bir yer ve belki de Doğu Akdeniz’de en güzel sahil şeridi orada.” ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, KKTC’nin son 40 yılda statüsünün yükseldiğine de dikkati çekerek, “Atalarımızın verdiği mücadele, ama kritik noktalarda da ana vatanımız Türkiye’nin desteği ile Doğu Akdeniz’de artık statüsü yükselmiş bir devletimiz vardır, bu devletin adı KKTC’dir. Bütün dünyaya bu vesileyle tekrar seslenmek istiyorum; Kıbrıs’ın gerçeği de budur. Kıbrıs’ta ister kabul ederler, ister etmezler, yan yana yaşayan iki devlet vardır.” şeklinde konuştu.

Geçmişte Kıbrıs Adası’nda hükümetin iki eşit ortağı olduğunu, ancak 1963’te Kıbrıslı Türklerin dışlandığını, hatta soykırıma uğradığını ifade eden Tatar, “Kıbrıs Türkü direnebilmiştir, çünkü bizim atalarımızdan ve genlerimizden gelen bir direniş, mücadele kabiliyetimiz vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Federasyon masalı masal olmaya devam ediyor”

Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs sorununun çözümü noktasında gösterdiği iyi niyete karşılık bulamadığına dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir siyaset geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ada’da eşit haklara sahip, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde iki devlet fikrinin kendisinin seçilmesiyle halk tarafından da onaylanan bir siyaset olduğunu belirten Tatar, “Dün Rum tarafı gazetelerinde benim seçilmemle ilgili makaleler vardı. Orada açık açık ifade ediliyor. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos) Anastasiadis, kendisine gösterilen iyi niyeti son anda terketti, çünkü seçim gailesi vardı. Anastasiadis kabul etseydi seçimi kaybedecekti. Kıbrıslı Rumlar da Kıbrıs’ın değişik şartlarına bağlı olarak artık eski noktada değildir.” dedi.

Kıbrıs’ta federasyon yerine zaten var olan iki devletin iş birliğiyle çözümün sağlanabileceğine işaret eden Ersin Tatar, “Federasyon masalı masal olmaya devam ediyor. Esas olarak gerçeklere baktığımızda Kıbrıs’ın Rum tarafında da buna inanan yok ama alışılmış bir süreç. İlla bunu oyalama için devam ettirecekler. Dolayısıyla yeni bir siyaset zamanıdır o da gerçeklere bağlı siyasettir. Gerçeklere bağlı siyaset de ifade ettiğim gibi egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve zaten şu an varolan iki devletin iş birliğidir.” diye konuştu.

Tatar, dünyanın da bu gerçeği gördüğünü ve anlamaya başladığını belirterek, bu niyetin ortaya konup arkasında durulması gerektiğini söyledi.

“KKTC’nin daha da sahiplenilmesi gerekmektedir”

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın eskisi gibi olmadığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir takım fırsatlar kaçırılmıştır ama konjonktür öyle bir gelişmiştir ki artık Doğu Akdeniz’de KKTC’nin daha da sahiplenilmesi gerekmektedir. Ne mutlu Kıbrıs Türkü’ne ki ana vatanı Türkiye dimdik ayakta. Doğu Akdeniz’deki ulusal çıkarlarımızın korunmasında bambaşka bir noktaya gelinmiştir. Ulusal onurumuz, çıkarlarımız ve halklarımızın menfaati bu siyasetin devamından yanadır.” şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye ve KKTC halkı arasındaki bağların en iyi noktaya gelebilmesi için çalışacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Tavsiye Edilen Yazılar