Berlin Antlaşması nedir? Berlin Antlaşması tarihi, maddeleri nelerdir? Berlin Antlaşması önemi nedir?

Osmanlı açısından büyük öneme sahip olan Berlin Antlaşması Berlin Antlaşması nedir? Berlin Antlaşması tarihi, maddeleri nelerdir? Berlin Antlaşması önemi nedir?

BERLİN ANTLAŞMASI NEDİR?

3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması, Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları Osmanlı açısından son derece ağır olmaktaydı ve Rusya’yı da Balkanlar’da tek güç haline getiriyordu. Nitekim bu durum Avrupa’nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi.

BERLİN ANTLAŞMASI SONUÇLARI NEDİR?

Toprak kaybı: Osmanlı İmparatorluğu kendisine tabi olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ’ın kendi başlarına birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlardır. Toprak paylaşımı ise aşağıdaki gibidir;

Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi.

Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet haline geldi.

Bulgaristan Prensliği kuruldu.

Kıbrıs Sancağı İngiltere’ye kiralandı.

Niş Sancağı Sırbistan’a bırakıldı.

Teselya Sancağı Yunanistan’a (1881) bırakıldı.

Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya’ya bırakıldı.

Dobruca Sancağı Romanya’ya bırakıldı.

Bunların dışında birkaç kaza Karadağ’a bırakıldı.

Van’ın doğusundaki Kotur yöresi İran’a verildi.

Ayrıca kongre döneminde Fransa‘nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde olmadığı halde 3 yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir. Berlin Antlaşması’ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlıları baskı altına alma politikasına devam etti.

BERLİN ANTLAŞMASI ÖNEMİ

Berlin Antlaşması, Karlofça Antlaşması’nın ardında Balkanlar’daki Osmanlı varlığının yok edilmesi yolundaki ikinci büyük adımdır. Ancak Ayastefanos Antlaşması’nın aksine Osmanlı’nın 35 yıl daha Balkanlar’da kalmasını sağlamıştır.

Rusya, Ayastefanos ile elde ettiği birçok haktan mahrum olmuştur. Özellikle Balkanlar konusunda düş kırıklığına uğramıştır.

Antlaşmadan en çok faydalananlar yeni kurulan prenslikler ve İngiltere olmuştur.

Tuna Nehri üzerindeki Adakale’nin ismi Berlin Antlaşması’nda geçmediği için bu ada Osmanlı yönetiminde kaldı.

Antlaşma, Osmanlı Devleti tarafından terk edilen topraklarda kalan Müslüman nüfusunun haklarına halel getirilmesine karşı etkili bir yaptırım öngörmediği için, 93 Harbi ile başlamış bulunan göç dalgası düzenli olarak devam etti.

Antlaşma, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün güvence altına alındığı Paris Antlaşması’ndaki anlayışın terk edildiğini açık bir şekilde gösterdi. Antlaşmada görülen toprak kayıpları Antlaşmadan sonra da devam etti. 1881’de Fransa Tunus’u, 1882’de İngiltere Mısır ve Sudan’ı, 1885’te Bulgaristan Doğu Rumeli’yi; aynı yıl İtalya da Habeş Eyaleti’ni işgal etti.

Tavsiye Edilen Yazılar